Inleiding | Roelof + Alto + Landverhuizers + Schilderij-1 + Schilderij-2 | Warnerius + citaten  | Ašron | Zwolse Courant
Philip Jacob 1819 | Berend 1829 | Jacoba brief + Jacoba interview | Shirley Sleysterboek

Het Shirley Sleyster Boek
Thomas > Thomas > Willem > Jan Jurjen > Albertus > Pieter J. > Jan Hendrik > Pieter J. > John F. > Arthur Leroy > Shirley

De nakomelingen van THOMAS SLEYSTER
door Shirley Sleyster Sacino
gepubliceerd in 1977
(Veel van haar gegevens heb ik gebruikt in de stamboom - Hier vindt u een deel van haar boek vertaald. HS)

Voorwoord

Hoe velen van ons, als we de oudere jaren
naderen, kijken terug? Voor mij begon het twee jaar geleden toen mijn toenmalige 16-jarige dochter, Chrissie, een opdracht werd gegeven om haar stamboom te traceren. GeÔnspireerd door haar zoektocht begon ik er een van mijn eigen familie. Bij het samenstellen van deze familielijsten ben ik niet op zoek geweest naar mannen van grootheid of spannende informatie, maar met het nazoeken van mijn naam als een middel om mezelf beter te leren kennen via mijn voorouders. 

Zeven jaar eerder had ik mijn vader's begrafenis
bijgewoond en verzamelde wat informatie over mijn familiegeschiedenis van mijn tantes, Zella, Lillian en Grace. Gelukkig had ik dit opgeschreven en kon het aan Chrissie geven, die haar project ermee voltooide. Ze volgde de Sleyster lijn naar John, geboren 1861 en overleden 1908. Dit was voor mij het begin van een nieuwe en fascinerende belangstelling, die heeft geresulteerd in dit boek. Ik was in staat om van acht generaties de geschiedenis tot 1625 te verwerken. 

Ik vertelde een vriendin over het publiceren van een boek over mijn voorouders, en ze was heel blij voor me. Zij deed ook de suggestie dat ik de lezers precies zou vertellen hoe naar familievoorouders
te zoeken. Genealogie is een kunst, geen wetenschap. Er is geen juiste manier om het te doen. De onderzoeker is op zichzelf om met bepaalde richtlijnen om de tocht te maken, met de vele zijwegen. Sommige van deze zijwegen zullen resulteren in een grote hoeveelheid informatie als gevolg van zijn inzet, maar andere zullen na uren zoeken in teleurstelling eindigen. Mijn enige suggestie die ik niet genoeg kan benadrukken, is om met familieleden van de oudere generaties te praten om informatie te verzamelen, want als ze overleden zijn, zijn die feiten en herinneringen voor altijd verloren. Neem ook de tijd en moeite om ze op te schrijven. Zoals u zult zien in mijn boek, was ik me niet voldoende bewust van deze praktijk en mijn informatie over de familie is een beetje vaag. 

Als opgroeiend
kind haatte ik de naam Sleyster, omdat een ongebruikelijke naam was; kinderen plaagden me ermee... en bovendien was 'Smith' zo veel eenvoudiger. Ik ben nu zover gekomen om de naam lief te hebben, omdat ik beter weet wie ik ben en waar ik vandaan kom. Met een ongewone naam als Sleyster, waren telefoonboeken uit het hele land behulpzaam bij het contact maken met familieleden die anders niet zouden zijn gevonden. In de afgelopen twee jaar heb ik veel documenten en informatie verzameld over de Sleysters. Ik heb kopieŽn van de handtekeningen van verschillende Sleyster voorouders. Ik heb ook kopieŽn van Pieter Johannes' "Verklaring voor Pension na de Burgeroorlog" en ook de inventarislijst van al zijn bezittingen op het moment van zijn dood. 

De Nederlanders waren het meest gewetensvol en hielden zeer goede noodzakelijke verslagen bij. Niet alleen was het handschrift bijna altijd leesbaar, het was meestal mooi. Mijn enige grote handicap was dat ik niet in staat was om de taal te lezen, maar ik had geen moeite om mijn naam te herkennen. 

Dit boek is gemaakt met de nadruk op mijn vaderlijke lijn, maar ik heb een index opgenomen, als onderdeel van dit werk, om u te helpen bij het identificeren van uw directe lijn. Mijn oprechte dank aan allen die mij hebben geholpen door informatie te verstrekken, en het mij in contact brengen met anderen, en het invullen van de familielijsten en -formulieren. Zonder u zou dit boek niet mogelijk zijn geweest. Het is mijn hoop dat dit werk over de Sleyster genealogie, hoewel onvolledig, zal dienen als aanmoediging voor anderen om het onderzoek voort te zetten. Mijn excuses voor eventuele fouten of omissies.  

NEDERLAND

"God heeft de wereld gemaakt, maar de Nederlanders maakten Holland" is een bekend Nederlands gezegde. Holland betekent "water doorweekt" en de Nederlanders zijn bezig met land terugwinnen op de zee sinds de elfde eeuw. Het land zou nauwelijks de helft van zijn huidige omvang zijn, als ze dat niet hadden gedaan. Synoniem met Holland zijn de windmolens, dijken, dammen en polders. Het is een geluk dat Nederlanders vredelievende mensen zijn, want zij hebben het grootste deel van hun tijd en energie door te brengen met oorlog met de zee om hen heen. De namen voor het land, Holland en Nederland, worden door elkaar gebruikt, maar het land heet correct: Nederland. Noord-Holland en Zuid-Holland zijn namen van twee van de provincies in Nederland. Zutphen, waar de eerste Sleyster zich vestigde, is een prachtige stad aan de rivier de IJssel in de provincie Gelderland, gesticht in ongeveer 1190. Er zijn geruchten dat de Sleysters gerelateerd waren aan de graaf van Leicester (ook Leycester) van Engeland, dit als gevolg van de gelijksoortige spellingen, de uitspraak, en ook omdat de neef van de graaf werd gedood in de Slag bij Zutphen. Echter, mijn bevindingen op dit punt zijn niet overtuigend. In feite, naar alle waarschijnlijkheid, is Sleyster een Duitse naam, die voor het eerst in Zutphen verschijnt in 1625 (Thomas Sleyster). De verschillende vormen van de naam waren: Sleysser ... Schleisser ... Klyssar ... Slyster ... Sleyser ... Sleyers ... Sleisters ... Sleysters ... Sleiser ... Sleicers ... Sleycers ... Sleyter ... Sleifers ... Sleykers ... Slytsers ... Sleijter.

De  1e generatie:

THOMAS SLEYSTER
Tr1. Marye Loon - 16 nov 1625
Tr2. Anneken Willems - 3 mei 1637

Er is zeer weinig bekend over deze voorouder. De spelling van de naam doet al vermoeden dat hij uit Duitsland kwam , maar de militaire dossiers tonen alleen zijn commandant, zonder het land van geboorte te noemen, dus het was vrijwel onmogelijk om de naam verder terug te traceren . Hij diende in het leger in 1625 onder C. Trefrey. In 1637 had hij de rang van sergeant bereikt en diende onder kapitein Coecke. De registers in Zutphen geven aan dat hij een huis heeft gekocht in 1650, en dat hij een 'burger' werd in 1653. Thomas behoorde tot de Nederlands Hervormde Kerk net als alle rechtstreekse leden van de Sleysters, voordat zij naar dit land kwamen.

....... de 7e generatie:

JAN HENDRIK SLEYSTER
Geb. Zutphen  19 feb 1808
Tr. Gerritgen Gartsen 5 dec 1832

Jan Hendrik en Gerritgen emigreerden naar dit land in 1846 of 1847 en vestigden zich in Brunswick, Chariton County, Missouri. (Het was hetzelfde jaar als de derde neef van Jan, Roelof, naar dit land emigreerde en zich vestigde in Milwaukee, Wisconsin.) Ik kan alleen maar raden waarom ze kozen voor Brunswick, Missouri. Er wordt gezegd de immigranten naar het westen reisden, totdat zij kwamen aan bij een plaats die hen deed denken aan thuis. Ik heb gelezen dat de meeste Nederlanders, als ze de keuze hadden, zouden kiezen om te leven in Gelderland, de provincie waar Zutphen gelegen is. Voor zover ik weet is er geen verslag of informatie van de redenen waarom ze vertrokken uit Zutphen. Als huisschilder zou Jan Hendrik ongetwijfeld meer werk hebben gevonden in een stad ter grootte van Zutphen, in tegenstelling tot Chariton County, Missouri in het midden van 1840. Het is mogelijk dat Jan Hendrik het leger wilde voorkomen in Nederland, of misschien werd de drang om een nieuw leven te beginnen in dit land met zijn overvloed aan landbouwgrond, te groot om te overwinnen. 

Het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag stuurde me een interessante fysische beschrijving van Jan, verkregen uit militaire dossiers. Gezicht: vol, voorhoofd: rond, ogen: bruin, neus: matig, mond: normaal, kin: rond, haar en wenkbrauwen: bruin, lengte: 5'5. Na de dood van Jan Hendrik vermeldt de "1850 Federal Census" dat de kinderen en de moeder zich in Chariton County bevonden, maar verspreid over verschillende families. Ik was niet in staat om Barend Albartus vinden, dus ik kan alleen maar veronderstellen, dat hij ook gestorven was. Na de "1850 census" kon ik geen verslag vinden waar Johanna Hendrika of Jan Hendrik - de zoon, leefden. Ik vond de sterfdatum voor Johanna Hendrika, 12 februari 1879 maar geen gegevens waar ze stierf. Pieter Johannes en Gerret bleven in Chariton County, waar ze opgroeiden, trouwden en families groot brachten.

De 8e generatie:

GERRET (de tweede zoon van JAN HENDRIK)
Geb. Zutphen 18 okt 1835
Tr1. Evaline Cooley
Tr2. Wilhelmina Weggoner

Volgens de "Geschiedenis van Howard & Chariton Counties", gepubliceerd in 1883, werd Gerret geboren in Zutphen, Nederland, 18 oktober 1835. Op de leeftijd van elf jaar emigreerden Gerret en zijn ouders, John H. en Ann Sleyster naar dit land. Ze vestigden zich in Brunswick, Chariton County, Missouri. Dit artikel was mijn eerste echte doorbraak, omdat het me naar Zutphen in Nederland leidde , waar ik in staat was om zo veel Sleysters vinden. Het artikel zegt niets over Gerret's broers en zus en de namen waren veramerikaniseerd, maar ik was eindelijk in staat om John H. en Ann te bevestigen als mijn directe voorouders, Jan Hendrik en Gerritgen.

De 8e generatie:

PIETER JOHANNES SLEYSTER
Geb. Zutphen 1 July 1833
Tr. Catharine Pashion

Nogmaals, ik moest vertrouwen op de essentiŽle registers om mij te voorzien van informatie over Pieter Johannes. Hij en Gerret hadden blijkbaar sterke familiebanden, aangezien ze in de volkstellingen dicht bij elkaar werden gevonden .

Pieter diende bij Compagnie E van het "35ste Regiment Ingeschreven Missouri Militie" tijdens de Burgeroorlog. De geregistreerde Missouri Militie bestond van 1862 tot 1865. (Pieter werd ingeschreven in augustus 1862 en werd ontslagen op 14 april 1865). President Lincoln deelde de gouverneur van Missouri mee, dat de oorlogsinspanningen niet kon opdraaien voor elke verhoging, en Missouri zou zelf zijn schouders onder zijn eigen verdediging moeten zetten. Daarom werden twee groepen van militie soldaten aangewezen als "Missouri State Militia" en werd de geregistreerde "Missouri Militie" gevormd. Deze twee militaire eenheden waren verantwoordelijk voor het onderdrukken van interne ongeregeldheden, de bescherming van mensenlevens en eigendommen, en de verdediging tegen Confederate invasies. De "Ingeschreven Missouri Militia" diende afwisselend en vaak met weinig of geen loon. Zelden behaalden ze grote overwinningen of leden verpletterende nederlagen. Hun belangrijkste taken zijn garnizoen bemannen, politiewerk, verkenning voor Confederate invasies en schermutselingen met guerrilla's en Jayhawkers [Noordelijke milities]. 

Pieter deed
na de oorlog een aanvraag voor een pensioen aangezien hij gedeeltelijk blind was geworden. Zijn verzoek werd afgewezen. Zijn fysieke beschrijving op de aanvraag voor pensioen was lengte: 5'6", tint haar en ogen: donker. 
Een kopie van de overlijdensakte vermeldt als oorzaak "Pincardeth Complicatie Longontsteking" en de behandelend arts heette TA Martin. Sommige van de voorwerpen die werden genoteerd in de
inventarislijst van de executeurs waren: orgel, klok, horloge, naaimachine, twee kijkglazen, 600 pond spek, 60 liter melasse, 40 pond koffie...

De 9e generatie:

JOHN FREDERIK SLEYSTER
Geboren: Dalton, Chariton County, Missouri, 1 sep 1861
Trouwde: Mary Magdalena Gabb


John Frederik Sleyster

Mary Magdalena Gabb

Grootvader John stierf toen mijn vader twaalf was, dus weer is er van hem weinig kennis uit de eerste hand . En helaas, ik was nog niet begonnen met deze hobby toen mijn vader nog leefde, zodat de kans om zijn herinneringen te verzamelen verloren was. Ik heb gesproken met zijn jongere zusjes, en ze gaven me alle informatie die ze konden. Tante Maggie (Margaret Yates) vertelde me dat als hun moeder 's avonds naar de kerkdienst ging , hun vader koren bakte voor de kinderen. Terwijl hij daarmee bezig was, dopten alle kinderen walnoten voor hem. Hij bewaarde zijn gedopte noten in de bovenste dressoirlade om te knabbelen als hij er zin aan had. Hij noemde mijn vader Puffy toen hij een kleine jongen was, en later noemde het hele gezin hem Roy. Op school werd hij gepest door de andere kinderen die hem Slicer, Cutter [snijder], enz. noemden, net als mijn broer en ik.

De 10e generatie:

ARTHUR LEROY SLEYSTER
Geboren: Kansas City, Jackson County, Missouri, 31 maart 1896
Getrouwd 1. Vaunciele B. Davenport
Getrouwd 2. Florence Horton Jackson


Arthur Leroy Sleyster en Vaunciele B. Davenport

Ik heb een foto van mijn vader met een aantal andere jongens en mannen, die trots hun geweren vasthouden. Er waren drie honden op de foto die erg opschepperig hun enorme vangst van konijnen bewaakten . Iedereen moet een prima feest hebben gehad die avond. Mijn vader kwam thuis van het schieten van konijnen op een dag, toen ik nog een jong kind was. Mijn moeder bereidde ze voor het diner die avond, en mijn vader kon nauwelijks wachten om te beginnen met het eten van de verleidelijke hapjes. Nadat hij me vertelde dat het konijn, begon ik medelijden met het arme ding te krijgen. De tranen begonnen over mijn gezicht te stromen , zodat ik geen hap meer kon eten. Na dat voorval, telkens wanneer we konijn als eten hadden, vertelde mijn vader me dat het kip was . Mijn vader was een arme, hardwerkende man. Hij hield van zijn zelf-gebrouwen drankje, en hij hield van dansen en van gezellige tijd. Hij was zelden afwezig van het werk, hij was een zeer gewetensvolle werknemer. Hoewel hij niet een kerkgaande man was, probeerde hij altijd de gouden regel te volgen: "Behandel anderen..." Hij was een zacht sprekende man, een kalm en relaxed persoon. Hij trouwde later in zijn leven, en ik weet niet hoe goed hij omging met het hebben van twee jonge kinderen na de leeftijd van 34. Mijn moeder vertelde me dat als ze boodschappen te doen had, mijn vader me altijd in een mijn broer ontgroeide lange broek gekregen had, voordat ze weer huis kwam. Misschien wilde hij twee jongens, maar ik denk graag dat hij het deed om mijn benen te beschermen terwijl ik rondkroop op de vloer. Mijn vader was oud genoeg om te dienen in de Eerste Wereldoorlog, maar omdat hij vijf zussen en een moeder, een weduwe, had, werd hij vrijgesteld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij te oud voor militaire dienst, dus hij voegde zich bij de Merchant Marine. Hij reisde twee keer per boot naar Europa om voorraden te leveren. Ik was erg trots op hem voor het dienen van zijn land, terwijl hij toen bijna 50 jaar oud was.

De 11e generatie:

SHIRLEY JOYCE SLEYSTER
Geboren in Gilliam, Saline County, Missouri, 31 aug 1931
Getrouwd met Dominic (Dick) Frank Sacino

Op de leeftijd van drie verhuisde ik van Gilliam naar Blair, Nebraska, waar ik mijn kinderjaren doorbracht. Na het afstuderen aan Central High School in Omaha, Nebraska werkte ik gedurende vier jaar. Vervolgens verhuisde ik naar Los Angeles, waar ik Dick ontmoette en trouwde. Andere hobby's dan mijn genealogie-hobby zijn interesse in koken, interieurontwerp, lezen, bridgen, dansen, mijn man en kinderen. Ik ben lid van de "Contra Costa Advocaten Vrouwen", en toen de organisatie is ontstaan, zeven jaar geleden, ontwikkelde ik hun filantropische programma. Dick is geboren en getogen in Los Angeles. Hij studeerde af aan USC in 1953 en diende daarna in de Koreaanse oorlog. Hij studeerde af aan de Southwestern Law School in 1965. Hij is momenteel Senior Vice President/Claim with Cal-Farm Insurance Company. Chrissie is in haar eerste jaar aan de Universiteit van CaliforniŽ in Davis. Ze is lid van Phi Mu Studentenclub en speelt het klokkenspel in de muziekband, waar ze gemiddeld 3,75 draagt . Ze geniet van skiŽn, tennis en olieverf. Chrissie's hoofdvak is de antropologie en ze hoopt het sociale gedrag van primaten te bestuderen . Lisa is een junior op de middelbare school, waar ze hoofdvlag-meisje is. Haar hobby's zijn onder andere skiŽn, tennis en bowling. Ze hoopt met jonge kinderen te gaan werken na het College in CaliforniŽ.

[ De familiestamboom begint bij Zt1... ]
[ De familiestamboom van Shirley Sleyster begint bij USA2... (Jan Hendrik, geb. 1808 die in 1847 vertrok)]

Nog enkele illustraties uit het boek:


De brief die Shirley Sleijster in 1975 ontving van de Gemeente Zutphen


De kerkelijke geboorteaangifte van Jan Hendrik - geboren 19-2-1808


De geboorteakte van Pieter Johannes Sleijster - geboren 1-7-1833
(In 1811 was men in opdracht van Napoleon overgegaan van kerkelijke naar gemeentelijke aangifte)


NASCHRIFT:
Op 30 juni 2017 overleed Shirley's man, Dick Sacino, op de leeftijd van 86 jaar. Lees de levensschets...

top

designed by Sitelight