Inleiding | Roelof + Alto + Landverhuizers + Schilderij-1 + Schilderij-2 | Warnerius + citaten  | Aäron | Zwolse Courant
Philip Jacob 1819 | Berend 1829 | Jacoba brief + Jacoba interview | Rock | The Shirley Book

Aäron Liesveldt Sleyster   
Thomas>Thomas>Willem>Jan Jurjen> Jan Willem > Roelof > Jan Willem > Roelof > Aäron Liesveldt

Photo Studio | Family history by Aäron | Zilda's dream | Poem for a friend | More poems... | us1

Geschiedenis van de Sleyster familie
Overgenomen uit Shirley Sleyster's boek: "De nakomelingen van Thomas Sleyster"

door Aäron Sleyster


Aaron Sleyster and Elizabeth Graham
on their weddingday - Nov. 1 1883

Mijn overgrootvader, Roelof Sleyster werd geboren ongeveer in het midden van 1700 in Zutphen, een versterkte stad in Nederland, prachtig gelegen op de rechter oever van de IJssel in de provincie Gelderland. Hij was op jonge leeftijd getrouwd met Johanna van Oudekerk*), de dochter van een edelman van die naam. Het huwelijk was zeer tegen de wensen van van haar familie, want hoewel de jonge schoonzoon welgesteld was, was zijn familie zonder titel, en dus beschouwd als van lager komaf. Hoe dan ook, het verbond hun afkomst met de adeldom, overeenkomstig de gewoonte van het land gaf hen het recht op de titel “Van Oudekerk” bij hun naam, daarmee het bloed van de moeder in hun aderen laten zien. Hij was een geweermaker van beroep en door zorgvuldig beheer was hij zeer snel in welvaart gedurende de vreedzame regering van de Prins van Oranje en stichtte een gezin met dertien kinderen, van wie mijn grootvader Jan Willem, geboren 3 december 1792 het vijfde kind was.

Het volgende jaar 1793 verklaarde Frankrijk Nederland de oorlog, waarop mijn grootvader een contract tekende om een groot aantal geweren voor de regering te maken. Een jaar later 1794, liepen de Fransen ~Nederland onder de voet en de zwakke tegenstand van het Nederlandse leger was niet in staat met het grote leger van Napoleon en de koninklijke familie vluchtte voor hun veiligheid naar Engeland tot de val van Napoleon Bonaparte in Waterloo in 1815. Gedurende deze periode verviel mijn grootvader's familie samen met vele honderden anderen tot de grootste armoede. Hij had alles wat hij bezat geïnvesteerd in de fabricage van oorlogsbenodigdheden, en ontving geen enkel inkomen meer en bleef berooid achter. De Franse troepen die het land 20 jaar bezet hielden, hadden zijn welvaart volledig vernield en lieten de bevolking in betreurenswaardige toestand achter. In 1815 na het uiteenvallen van het Franse rijk keerde de Oranje familie terug naar Holland en ondanks de hereniging keerde de vrede niet geheel terug tot vele jaren nadien. Mijn voorvader herstelde nooit weer van de verliezen die tijdens de oorlog werden opgelopen, integendeel, hij kreeg een betrekking als Aanspreker (stadsbode) die hij hield tot zijn dood.

Op deze plaats voegde Aäron enkele opmerkingen toe over foto's die hij bezat. Ik ontving de volgende tekst van Beverly Wylie die het origineel van dit document heeft. Aäron schreef hier:

    "De bijgaande illustratie is een foto die genomen is van een schilderij van mijn overgrootvaders laatste woonhuis in de omgeving van Zutphen. Het schilderij was gemaakt door Van Poekeran, een Amsterdamse artiest  met een aanzienlijke vakkundigheid, wiens lage moraal hem verhinderden om de roem te krijgen die hij verdiende. J. Sleyster, een foto uit het leven genomen in het laatst van zijn leven toen hij boven de 80 was. Jacoba Anderson Sleyster, een foto die gemaakt is van een pastelschilderij. Dit schilderij was gemaakt ongeveer in 1820 toen zij net de 40 gepasseerd was."

Verder is op de zijde geschreven: "Ik ben in het bezit van deze foto's"
en onderaan is geschreven: "wordt vervolgd"

Enkele regels werden doorgestreept, waarschijnlijk omdat de foto's van het schilderij en Roelofs ouders er niet meer waren. Misschien heeft iemand anders de regels doorgestreept.

Op de eerste dag van februari 1814 trouwde mijn grootvader Jan Willem Sleyster met Jacoba Anderson, geboren op 1 april 1786 te Dieren. Zij was de dochter van Arent Anderson en zijn vrouw Grada van Dijke. Arent Anderson was een Engelsman (hoewel de naam Arent die hij kreeg van Nederlandse oorsprong is). Hij kwam in zijn jongensjaren naar Holland, werd verliefd op een boerendochter die hij later trouwde, en ook op de boerderij in Dieren waar zij verbleven tot hun dood.

Kort na mijn grootvader's huwelijk verhuisden zij naar het dorp Velp waar hij zijn schildersbedrijf vervolgde met veel succes. Ten tijde van zijn huwelijk was deze nauwelijks een dollar waard. Maar bij de dood van zijn vrouw ongeveer een kwart eeuw later bezat vele duizenden vergaard. Zij hadden vijf kinderen van wie mijn vader, Roelof Sleyster, geboren op 25 december1815 de tweede zoon was. Hij moest op jonge leeftijd van school om grootvader te assisteren in zijn bedrijf en hem werd geleerd de schilderskwast te hanteren voor hij tien jaar oud was en dat zette hij zonder onderbreking voort tot hij 27 jaar oud was en grootmoeder heenging. En zoals de wetten van het land bepaalden dat bij de dood van de moeder een derde deel van de nalatenschap gelijkelijk over de kinderen verdeeld moet worden als zij daar de leeftijd voor hebben. Mijn vader kreeg de beschikking over een kleine som geld die hij besteedde voor een opleiding, waarop hij zichzelf dag en nacht met zo'n energie op toelegde dat hij aan het eind van vier jaar bijna het Arnhem College gedaan had. Nog een jaar daar en hij zou zijn studie voltooid hebben, maar gebrek aan fondsen dwongen hem het idee van verder leren af te breken, dus stopte hij met tegenzin en emigreerde naar Milwaukee, Wisconsin in 1846, waar hij zijn beroep als schilder vervolgde gedurende de dag, terwijl hij zijn studies in de avond voortzette gedurende een periode van een jaar, waarna hij de Engelse taal uitstekend kon lezen.

Voordat mijn vader vaarwel zei tegen zijn geboorteland had hij kennis gekregen aan Johanna Liesveld. Zij was de dochter van Hendrik J. Liesveld die was geboren in Arnhem op 1 januari 1791 en zijn vrouw Evadina Nes Ouck geboren op 12 april 1794 in Arnhem. Zij werden in het huwelijk verenigd op de 13e dag van november 1816, uit welke vereniging vijf kinderen voortkwamen van wie Johanna de derde was, geboren op 6 april 1822. Zij verloor haar beide ouders voor zij vijf jaar was en zij werd opgevoed in het "Nieuwe Weeshuis" in Arnhem dat een burger (midden klasse) weeshuis is, een van de beste in het land, waar zij een betere opvoeding kreeg dan haar ouders haar ooit hadden kunnen geven als zij geleefd hadden. Behalve haar opvoeding ontving zij een grondige opleiding in de huishouding, koken, zang, muziek en allerlei toen bekende kunstzinnige soorten van naaiwerk. In 1847 verliet zij het huis van haar jeugd, de mooie stad Arnhem aan de Rijn en vertrok naar Amerika. Zij trouwde in Milwaukee, Wisconsin met Roelof Sleyster op de 26e dag van juli 1847 en kort daarna vestigden zij zich op een boerderij in Fond du Lac County, Wisconsin, waartoe mijn vader aangetrokken was door de mooie aanbiedingen van Land Agenten. Echter in werkelijkheid was het niets anders dan een wildernis onder de indianen ver weg van de markt en de communicatie met de wereld.
 
Hij bewoog enkele van zijn landgenoten ertoe om hem te vergezellen en het resulteerde in een immense Nederlandse nederzetting in dat gebied vandaag. De eerste jaren van zijn huwelijk in het gebied waren hard en moeilijk. Ook het niet gewend zijn in de boeren cultuur maakte hun deelneming dubbel lastig. Maar zij overwonnen hun kwellingen en beproevingen met vastberadenheid zij tot jaar na jaar bedrevener werden met hun nieuwe roeping en de plichten van het plattelandleven minder zwaar werden toen de voordelen van de beschaafde wereld binnen handbereik kwamen.

(Op dit punt in de geschiedenis werd Aaron ziek en stierf)

*) Mijn lijsten geven de spelling Van Ouwerkerk (HS)

zie ook het interview met Jacoba Rijniera Sleyster, Aäron's zuster